Regulamin

1. Właścicielem kursów znajdujących się na stronie englishbox-kids.com jest Cafe English Katarzyna Terlecka, NIP 6312476431, REGON 363364117 z siedzibą w Kamieniec ul. Polna 13, 42-674 Zbrosławice.

2. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399

3. Dostęp do każdego kursu udzielony jest na pół roku od daty dokonania zakupu;

4. Sprzedający nie wyraża zgody na udostępnianie treści zakupionych kursów osobom trzecim;

5. Kupujący zgadza się na wysyłanie pocztą elektroniczną informacji handlowych związanych ze szkoleniami, warsztatami, konferencjami i kursami online organizowanymi przez Cafe English Katarzyna Terlecka

6. Wszystkie tematy kursów rozwijają się i zmieniają bardzo dynamicznie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykorzystania treści kursu, zwłaszcza jeśli dotyczy ona zmian algorytmów, funkcjonalności, designu omawianych programów i narzędzi.